خانه محصولاتسنسور SpO2

سنسور SpO2

(47)
حسگر سنسور Ohmeda SpO2 سنسور 8 پین

حسگر سنسور Ohmeda SpO2 سنسور 8 پین

حسگر سنسور Ohmeda SpO2 سنسور 8 پین مشخصات: بیولوژیک سازگاری : تمام مواد تماس با بیمار بدون لاتکس هست...

سنسور Spo2 قابل استفاده مجدد Nihon Kohden Spo2 بدون پیکربندی برای مانیتور بیمار

سنسور Spo2 قابل استفاده مجدد Nihon Kohden Spo2 بدون پیکربندی برای مانیتور بیمار

سنسور Spo2 قابل استفاده مجدد Nihon Kohden Spo2 بدون پیکربندی برای مانیتور بیمار مشخصات: بیولوژیک ساز...

سنسور یکبار مصرف Spo2 با پین اتصال DB9 1 متر طول

سنسور یکبار مصرف Spo2 با پین اتصال DB9 1 متر طول

سنسور یکبار مصرف Spo2 با پین اتصال DB9 1 متر طول مشخصات: بیولوژیک سازگاری : تمام مواد تماس با بیمار ...

Stable Masimo LNOP Spo2 Probe Sensor بیمار مانیتور قطعات قطعات یکبار مصرف 6 پین اتصال

Stable Masimo LNOP Spo2 Probe Sensor بیمار مانیتور قطعات قطعات یکبار مصرف 6 پین اتصال

Stable Masimo LNOP Spo2 Probe Sensor بیمار مانیتور قطعات قطعات یکبار مصرف 6 پین اتصال مشخصات: بیولوژ...

Masimo LNCS سری یکبار مصرف spo2 سنسور 1 متری طول کابل

Masimo LNCS سری یکبار مصرف spo2 سنسور 1 متری طول کابل

Masimo LNCS سری یکبار مصرف spo2 سنسور 1 متری طول کابل مشخصات: بیولوژیک سازگاری : تمام مواد تماس با ب...

سنسور جابجایی تاریخی spo2 قطعات پزشکی با کابل PVC

سنسور جابجایی تاریخی spo2 قطعات پزشکی با کابل PVC

سنسور جابجایی تاریخی spo2 قطعات پزشکی با کابل PVC مشخصات: بیولوژیک سازگاری : تمام مواد تماس با بیمار ...

سفید CSI SpO2 سنسور پزشکی لوازم یدکی DB6 پین اتصال

سفید CSI SpO2 سنسور پزشکی لوازم یدکی DB6 پین اتصال

سفید CSI SpO2 سنسور پزشکی لوازم یدکی DB6 پین اتصال مشخصات: بیولوژیک سازگاری : تمام مواد تماس با بیما...

سنسور سنسور BCI Spo2، سنسور Spo2 Probe سنسور DB9

سنسور سنسور BCI Spo2، سنسور Spo2 Probe سنسور DB9

سنسور سنسور BCI Spo2، سنسور Spo2 Probe سنسور DB9 مشخصات: بیولوژیک سازگاری : تمام مواد تماس با بیمار ...

BCI Spo2 انگشت سنسور کلیپ، BCI SpO2 پروب با اتصال 9 پین DB

BCI Spo2 انگشت سنسور کلیپ، BCI SpO2 پروب با اتصال 9 پین DB

سازگار BCI SpO2 سنسور سنسور بالغ BCI SpO2 پروب با کابل TPU DB 9 پین اتصال شرح: این سازگار با سنسور س...

Page 1 of 6|< 1 2 3 4 5 6 >|