خانه محصولاتکابل مانیتور ECG

کابل مانیتور ECG

(20)
شیلر یک قطعه نوع 10 کابل EKG سرب با موز 4.0 اتصال کابل TPU برای دستگاه ECG

شیلر یک قطعه نوع 10 کابل EKG سرب با موز 4.0 اتصال کابل TPU برای دستگاه ECG

Schiller یک قطعه نوع EKG کابل 10 سرب با موز 4.0 کابل TPU پلاس برای دستگاه ECG شرح: کابل Schiller EKG ...

Ph یک قطعه نوع M3703C ECG مانیتور کابل 10 سرب با موز 4.0

Ph یک قطعه نوع M3703C ECG مانیتور کابل 10 سرب با موز 4.0

کابل یک قطعه نوع M3703C EKG کابل 10 سرب با موز 4.0 کابل TPU پلاگین برای دستگاه ECG شرح: کابل Ph ...

مانیتور بیمار 10 مارکیت GE-Marquette ECG مانیتور کابل یک نوع قطعه

مانیتور بیمار 10 مارکیت GE-Marquette ECG مانیتور کابل یک نوع قطعه

GE-Marquette یک قطعه نوع EKG کابل 10 سرب با موز 4.0 کابل TPU پلاگین برای دستگاه ECG شرح: کابل GE...

استفاده معمولی از دور 6 پین یک قطعه نوع ECG مانیتور کابل 3.6 متر برای مانیتور بیمار

استفاده معمولی از دور 6 پین یک قطعه نوع ECG مانیتور کابل 3.6 متر برای مانیتور بیمار

استفاده معمولی از دور 6 پین یک قطعه نوع ECG کابل TPU کابل 3.6 متر برای مانیتور بیمار شرح: کابل ECG د...

Drager 5956466 ECG cable trunk، connector dual pin 5 ECG cable lead

Drager 5956466 ECG cable trunk، connector dual pin 5 ECG cable lead

کابل Drager ECG منجر به سیم 5956466 برای کابل تنه کابل TPU 5 منجر می شود اتصال دو پین کد رنگ IEC شرح...

GE-Marquette تک سیم ECG مانیتور کابل، 3.6 متر طول

GE-Marquette تک سیم ECG مانیتور کابل، 3.6 متر طول

GE-Marquette یک قطعه نوع 2021141-002 کابل ECG، کابل TPU 3.6 متر طول، اتصال مستطیلی 11 پین ارجاع OEM ...

مستطیل 11 پین اتصال GE-Marquette کابل ECG 2021141-001 نوع یک قطعه

مستطیل 11 پین اتصال GE-Marquette کابل ECG 2021141-001 نوع یک قطعه

GE-Marquette نوع کابل ECG 2021141-001، کابل TPU 3.6 متر، اتصال مستطیلی 11 پین شرح: کابل GEG...

Mindray 0010-30-42906 12 کابل الکتروکاردیوگرام، سیم الکترومغناطیسی ECG 0.6m ضربه محکم و ناگهانی

Mindray 0010-30-42906 12 کابل الکتروکاردیوگرام، سیم الکترومغناطیسی ECG 0.6m ضربه محکم و ناگهانی

Mindray 0010-30-42906 کابل ECG 12 سرب ECG سیم سیم، 0.6m ضربه محکم و ناگهانی (AHA، خاکستری) شرح: کابل ...

Mindray 0010-30-12257 کابل تنه ECG با رنگ AHA IEC رنگ 6 پین به 5 منجر می شود سیم سرب

Mindray 0010-30-12257 کابل تنه ECG با رنگ AHA IEC رنگ 6 پین به 5 منجر می شود سیم سرب

Mindray 0010-30-12257 کابل تنه ECG با رنگ AHA IEC رنگ 6 پین به 5 منجر می شود سیم سرب شرح: Spacelabs ...

Page 1 of 3|< 1 2 3 >|