خانه محصولاتمبدل سونوگرافی

مبدل سونوگرافی

(30)
Convex array Aloka UST -979-3.5 پروب ترانسفورماتور سونوگرافی برای سیستم سونوگرافی

Convex array Aloka UST -979-3.5 پروب ترانسفورماتور سونوگرافی برای سیستم سونوگرافی

مبدل التراسونیک سازگار Aloka UST-979-3.5 پروب مبدل التراسونیک شرح: جایگزینی Aloka UST-979-3.5، ترانس...

آلکا UST -5413 ترانسفورماتور سنسور سونوگرافی پروب 1 سال گارانتی

آلکا UST -5413 ترانسفورماتور سنسور سونوگرافی پروب 1 سال گارانتی

مبدل اولتراسوند سازگار Aloka UST-5413 Probe مبدل التراسونیک شرح: جایگزینی آلکا UST-5413 مبدل سنجی ال...

سفید ABS Aloka UST -9123 سنسور التراسونیک پروب 1 سال گارانتی

سفید ABS Aloka UST -9123 سنسور التراسونیک پروب 1 سال گارانتی

مبدل التراسونیک سازگار Aloka UST-9123 پروب مبدل التراسونیک شرح: جایگزینی Aloka UST-9123 مبدل ارگونوم...

Convex PVT -375BT سنسور التراسونیک پزشکی، پروب مبدل التراسونیک

Convex PVT -375BT سنسور التراسونیک پزشکی، پروب مبدل التراسونیک

ترانسفورماتور سنسور التراسونیک PVT-375BT سازگار Ultrasound Transducer Convex PVT-375BT شرح: تعویض او...

ترانسفورماتور سونوگرافی سازگار با PLT-704AT برای سیستم سونوگرافی

ترانسفورماتور سونوگرافی سازگار با PLT-704AT برای سیستم سونوگرافی

ترانسفورماتور ترانسفورماتور التراسونیک PLT-704AT Linear سنسور سازگار شرح: تعویض اولتراسوند Toshiba ...

پرونده مبدل التراسونیک C715 EUP - C715 Convertious Ultrasound Hospital CE

پرونده مبدل التراسونیک C715 EUP - C715 Convertious Ultrasound Hospital CE

پروب مبدل التراسونیک C715 EUP-C715 Convex Ultrasound بیمارستان شرح: هیتاچی EUP-C715 Convex مبدل اولت...

پروب مبدل التراسونیک C9 - 4EC بیمار Ultrasound Transducer Endocavity

پروب مبدل التراسونیک C9 - 4EC بیمار Ultrasound Transducer Endocavity

پروب مبدل التراسونیک C9 - 4EC بیمار Ultrasound Transducer Endocavity شرح: مبدل اولتراسوند Endocavity ...

آرشیو فاز گیرنده اولتراسوند قابل حمل پزشکی 3S - RS پروب التراسونیک

آرشیو فاز گیرنده اولتراسوند قابل حمل پزشکی 3S - RS پروب التراسونیک

آرشیو فاز گیرنده اولتراسوند قابل حمل پزشکی 3S - RS پروب التراسونیک شرح: مبدل اولتراسوند GEray 3S-RS ...

پروب اولتراسوند زیمنس P4-2، جایگزینی پروب سونوگرافی قلب P4-2

پروب اولتراسوند زیمنس P4-2، جایگزینی پروب سونوگرافی قلب P4-2

سازگاری پروب اولتراسوند زیمنس P4-2 P4-2 تعویض پروب التراسونیک قلب P4-2 شرح: تعویض سونوگرافی قلب زیمن...

Page 1 of 4|< 1 2 3 4 >|