NIBP کاف

(15)
استفاده از بیمارستان NIBP Cuff برای اندازه گیری فشار خون نوزاد

استفاده از بیمارستان NIBP Cuff برای اندازه گیری فشار خون نوزاد

استفاده از بیمارستان NIBP کاف برای اندازه گیری فشار خون نوزاد 5 # تک دوازده دایره لوله باز 8.9-15cm ...

اندازه گیری فشار خون نوزاد 5 # NIBP کاف یک تکه بازو دایره 8.9-15cm

اندازه گیری فشار خون نوزاد 5 # NIBP کاف یک تکه بازو دایره 8.9-15cm

اندازه گیری فشار خون نوزاد 5 # NIBP کاف یک تکه بازو دایره 8.9-15cm برای مانیتور بیمار شرح: 1. مواد ن...

مانیتور بیمار Neonated Neonate # 4 یکبار مصرف NIBP فشار خون بازو کاف

مانیتور بیمار Neonated Neonate # 4 یکبار مصرف NIBP فشار خون بازو کاف

اندازه گیری فشار خون نوزادان # 4 NIBP کفی یک تکه لوله تک محوری 6.9-11.7cm برای مانیتور بیمار شرح: 1. ...

استفاده از کلینیک با استفاده از NIBP کاف یکبار مصرف نوزاد 4 برای اندازه گیری فشار خون

استفاده از کلینیک با استفاده از NIBP کاف یکبار مصرف نوزاد 4 برای اندازه گیری فشار خون

درمانگاه با استفاده از یکبار مصرف NIBP cuff نوزادان # 4 برای اندازه گیری فشار خون دو دایره لوله باز ...

دست بند بیمارستان NIBP کافئین فشار خون یک بار مصرف نوزاد 3 ساله

دست بند بیمارستان NIBP کافئین فشار خون یک بار مصرف نوزاد 3 ساله

بیمار استفاده از کاف NIBP برای اندازه گیری فشار خون نوزاد 3 # تک استفاده از یک لوله بازو دایره 5...

مانیتور بیمار نوزاد 3 # یک لوله NIBP فشار خون کاف از غیر بافته شده

مانیتور بیمار نوزاد 3 # یک لوله NIBP فشار خون کاف از غیر بافته شده

تنها استفاده از نوزادان # 3 یک لوله NIBP 5-10cm فشار خون اندازه گیری فشار نوزاد نوزاد cuff شرح: 1. م...

نوزادان بدون چرب # 2 کفی های فشار خون یکبار مصرف برای استفاده در منزل

نوزادان بدون چرب # 2 کفی های فشار خون یکبار مصرف برای استفاده در منزل

نوزادان یکبار مصرف # 2 یک لوله NIBP 4.2-7.1cm فشار خون اندازه گیری فشار نوزاد نوزاد cuff شرح: 1. موا...

کبد NIBP نوزاد، یکبار مصرف، مانیتور بیمار، فشار خون بازو کاف

کبد NIBP نوزاد، یکبار مصرف، مانیتور بیمار، فشار خون بازو کاف

یکبار مصرف نوزاد NABP کاف با لوله های تک 1 دایره بازو 3.3-5.6cm فشار خون کاف برای مانیتور شرح: 1. مو...

فشار خون بزرگسالان نوزاد یکبار مصرف # 1 NABP کاف با 2 لوله دایره بازو

فشار خون بزرگسالان نوزاد یکبار مصرف # 1 NABP کاف با 2 لوله دایره بازو

یکبار مصرف نوزاد # 1 NABP کاف با 2 لوله بازو دایره 3.3-5.6cm فشار خون کاف برای مانیتور شرح: 1. مواد ...

Page 1 of 2|< 1 2 >|